Oferta programe de studii postuniversitare la Universitatea de Vest din Timișoara

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ

Departamentul de Educație Continuă, Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă

Oportunități de instruire prin programe de educație permanentă. Învățare pe tot parcursul vieții.

Programe de perfecționare și formare prin dobândirea de cunoștințe specifice unui domeniu de activitate.

 Platforme e-learning, stimuli pentru învățare, interacțiune și colaborare.