Workshop cu tema:„Aplicarea standardelor de managementul calității specifice ID”

În luna martie 2021, s-a desfășurat Workshop-ul cu tema Aplicarea standardelor de managementul calității specifice ID, adresat cadrelor didactice universitare care utilizează și doresc să se perfecționeze și să se familiarizeze cu standardele specifice ID implementate prin facilitățile platformei de e-learning Moodle la programele de studii universitare de licență: Educație fizică și sportivă – IFR, Asistență socială – ID, Drept – IFR. S-au înscris 60 de utilizatori iar subiectele abordate au fost următoarele:

  • actualități privind Ghidul și standardele ARACIS ID-IFR
  • perfecționarea cadrelor didactice și a personalului administrativ în tehnologia ID
  • resurse de instruire online disponibile pe platforma aceasta.