Noi facilități disponibile pe platforma de e-Learning în versiunea curentă Moodle 3.11

    Începând cu anul universitar 2021-2022, pe platforma https://elearning.e-uvt.ro/ este implementată versiunea Moodle 3.11. Aceasta aduce     
    funcționalități noi, rezolvând totodată, probleme de securitate și stabilitate.

    Noi facilități în versiunea Moodle 3.11.:

    Pentru profesori:

  •  Afișează/ascunde termenele limită ale activității și criteriile de finalizare pe pagina cursului.
  •  Marchează activitatea finalizată și permite trecerea la următoarea sarcină
  •  Permite utilizarea mai multor opțiuni de filtrare în raportul de finalizare a activității.

   
    Pentru studenți:

  • Posibilitate urmărire clară a sarcinilor și termenelor limită  
  • Permite vizualizarea notelor de promovare accesînd un Test. 
  • Avertizare în cazul în care sunt trimise prea puține/prea multe cuvinte într-un test de tip eseu.