Întrebări și răspunsuri (Q&A)

Î: Diploma de absolvire la una dintre formele de învățământ ID sau IFR, este echivalentă cu cea de la forma de învățământ IF?
R:Diplomele și certificatele de studii universitare eliberate de către instituțiile de învățământ superior, în condițiile legii, pentru aceleași programe de studii, indiferent de forma de învățământ absolvită, sunt echivalente. ( Legea Educației Naționale, art.140, alin.5)

Î: Ce este învățământul la distanță? De ce ID sau IFR?
R: Învățământul la distanță, ca formă modernă de educație, permite facilități studenților printre care amintim: acces la tutor/consultant pentru coordonarea învățării și asimilării cunoștințelor prin intermediul testelor de evaluare; structură specifică a materialelor de studiu; întrebări de evaluare și teme de control la sfârșitul fiecărei sesiuni de studiu.

Î: Ce avantaje/facilități îmi oferă studiile la formele de învățământ ID sau IFR?
R: acces nelimitat în spațiu și timp la mediile și resursele de învățare on-line,  utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații                specifice,  mobilitate și flexibilitate,  promovare profesională și socială.

Î: Care este oferta programelor de studii postuniversitare?
R: Oferta acestor tipuri de programe de studii, este în directă corelație cu nevoile indicate pe piața formării profesionale, fiind înscrise în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP).
Pentru a vă putea oferi un răspuns adaptat profilului dumneavoastră profesional, vă recomandăm să completați un scurt chestionar aici.

Î: De ce aleg să urmez un program postuniversitar?
R:Programele postuniversitare vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Î: Ce urmărește formarea profesională?
R:Prin formare profesională, se urmăreşte dezvoltarea unor capacităţi noi, în timp ce prin perfecţionare profesională se urmăreşte îmbunătăţirea       capacităţilor existente, aceasta din urmă fiind văzută uneori ca un stadiu în formarea profesională, cel al acumulării de cunoştinţe profesionale    suplimentare formării de bază.