Misiunea DECIDFR

Misiunea DECIDFR

În conformitate cu prevederile HG 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior, DECIDFR este structura instituţională specializată care asigură managementul programelor de învăţământ la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă.

Conform prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DECIDFR, misiunea departamentului este aceea de a satisface nevoile de educaţie continuă care se manifestă în societatea civilă, mediul de afaceri şi instituţional şi de a dezvolta forma de învăţământ la distanţă în cadrul UVT.

Obiectivele strategice ale DECIDFR, care derivă din misiunea declarată şi scopul asumat sunt:

 • extinderea formei de învăţământ deschis la distanţă prin:
  » atragerea unui număr mai mare de studenţi la specializările existente din cadrul facultăţilor deja implicate;
  » implementarea formei de învăţământ la distanţă la noi facultăţi.
 • diversificarea ofertei de cursuri postuniversitare de formare continuă în directă corelaţie cu nevoile identificate pe piaţa formării profesionale;
 • creşterea calităţii actului educaţional în cadrul formării la nivelul cuclului de licenţă (învăţământ la distanţă) şi a formării profesionale.

Scopul DECIDFR

 • consolidarea poziţiei universităţii pe piaţa formării profesionale universitare şi postuniversitare prin oferirea unor programe de calitate care să satisfacă la un nivel ridicat aşteptările clienţilor;
 • asigurarea transferului de cunoştinţe ştiinţifice din mediul academic spre mediul de afaceri şi instituţional;
 • valorificarea superioră a competenţele ştiinţifice şi didactice ale corpului profesoral;
 • implementarea formei de învăţământ la distanţă în cadrul UVT;
 • asigurarea, din punct de vedere managerial, a desfăşurării studiilor universitare la distanţă şi cu frecvenţă redusă precum şi a programelor de formare continuă postuniversitare.