Platforma e-Learning

Platforma https://elearning.e-uvt.ro/ este integrată în Sistemul Informatic al Universității de Vest din Timișoara, prin sincronizarea automată a conturilor de pe platformă cu sistemul de gestiune a școlarității, ACADEMIS, odată cu generarea automată a conturilor și a adreselor de e-mail e-uvt.ro și cu includerea automată în toate grupurile de comunicare instituțională. Platforma asigură autentificarea unică cu contul de e-mail pentru mai multe servicii Intranet:

 • acces email;
 • comunicare pe grupuri de studenți/cadre didactice;
 • acces la platformele online pentru învățământul la distanță (ID) (platforma de e-learning);
 • acces la platforma ALUMNI de gestionare a comunicării cu absolvenții și mediul socio- economic;
 • accesul la rețeaua Eduroam;
 • accesul la StudentWeb etc.

Platforma https://elearning.e-uvt.ro/ ofera urmatoarele facilitati:

 • posibilitatea de comunicare online cu cadrele didactice;
 • participarea la cursuri si dezbateri Online prin sistemul de videoconferinta;
 • accesul la materialele didactice în format electronic şi în format clasic;
 • posibilitatea de sustinere teste, verificari, examene online;
 • posibilitatea de verificare a lucrărilor de licență, disertație din punct de vedere al similarității cu alte material din mediul web;
 • acces la bibliotecă şi la resursele electronice Online ale Bibliotecii Centrale Universitare;
 • posibilitatea de a participa la stagii de studii şi de practică în ţară şi în străinătate.
La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) cele două instanțe web ale platformei de învățare Moodle în scopul predării, învățării, evaluării și cercetării în procesul educațional, sunt instalate la următoarele adrese:

Aceste platforme, de tip Moodle, sunt integrate în Sistemul Informatic de gestiune a studenților și școlarității al UVT. Platformele Moodle.e-uvt.ro sunt utilizate de studenți, cursanți, cadre didactice și personal didactic auxiliar, numiți în continuare utilizatori, pentru formele de învățământ cu frecvență (IF), învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR), la ciclurile de studii universitare de licență și masterat.