Proiecte in implementare

PROIECTE DAIP – AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020 – 2021

Nr. Crt.

Denumire Proiect

Id proiect

Valoarea contractată în lei

Proiecte ROSE

1

Consiliere de calitate în scopul sprijinirii învățării

AG375/SGU/SS/III-15.09.2020

708,330.00

2

Stimularea competitivităţii şi productivităţii în cadrul UVT

AG390/SGU/SS/III-15.09.2020

709,035.00

3

Asigurarea de servicii educaționale extracurriculare la FEAA pentru reducerea abandonului școlar

AG377/SGU/SS/III-15.09.2020

708,338.00

4

Sprijin integrat acordat studenților LIT pentru prevenirea abandonului

AG382/SGU/SS/III-15.09.2020

709,714.00

5

CONsiliere, Tutorat și INstruire specifică pentru educație Universitară Eficientă în domeniul Matematicii și Informaticii

AG389/SGU/SS/III-15.09.2020

706474

6

EDUcația PERsonalizată – o abordare integrată și comprehensivă de reducere a abandonului universitar în FSP

AG383/SGU/SS/III-15.09.2020

705,618.00

7

SUsținerea formării Competențelor Cheie pentru o Evoluție academică reușită a tuturor Studenților

AG379/SGU/SS/III-15.09.2020

706,824.00

8

Dezvoltarea personală și consilierea profesională- cheia pentru reducerea abandonului universitar la FEFS

AG388/SGU/SS/III-15.09.2020

708,034.00

9

Consilierea mea – Expertiză altora – Experiență mea – Atractivitatea de a studia – exact CEEA ce contează pentru succesul meu în PFC

AG374/SGU/SS/III-15.09.2020

709,524.00

10

Centru de învățare pentru tehnologie, artă și sport

AG296/SGU/CI/III-18.12.2019

1,419,630.00

Total proiecte ROSE

7,791,521.00

Click aici pentru fisierul .pdf

PROIECTE DAIP – AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020 – 2021

Nr. Crt.

Denumire Proiect

Id proiect

Valoarea contractată în lei

Proiecte CJT – Consiliul Județean Timiș

1

Valori culturale prin educatie artistica vizuala

Cntr CJT_Nr.17848 din 03.08.21

30.000

2

Educatia Azi in Timișoara Culturii Europene, ed. a VII-a

Cntr CJT_Nr.17849 din 03.08.21

30.000

Total proiecte CJT – Consiliul Județean Timiș

60.000

Click aici pentru fisierul .pdf

PROIECTE DAIP – AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020 – 2021

Nr. Crt.

Denumire Proiect

Valoarea contractată în lei

Proiecte CJT – Consiliul Județean Timiș

1

Concursul de informatica Stefan Maruster, editia I 2021

17.150

2

Școala Națională de Leadership pentru Elevi

65.900

3

Școala Națională de Leadership pentru Studenți

4.000

4

Abecedarul carierei-concurs idei de afaceri

4.000

5

StudentFest 2021,sectiunea foto-video-concurs fotografie si videografie

13.515

6

West Summer University

29.900

7

StudentFest 2021, sectiunea Teatru-concurs improvozație

10.950

8

StudentFest 2021, sectiunea Muzica-concurs TRUPE

10.915

9

Campionatul Universitar National de Ciclism si Campionatul national de Triatlon (CNUC&T) – Competitie sportiva studenteasca

12.850

10

ITFest 2021

8.000

11

Cupa UNISPORTVEST – competiție sportivă studențească, Universitatea de Vest din Timișoara, FEFS

9.945

12

Cupa ECOTURUVT – concurs de activități sportive outdoor și educație ecologică – competiție sportivă studențească, Universitatea de Vest din Timișoara, FEFS

19.800

13

DESIGN TALKS. SESIUNEA 1

6.160

Total proiecte extracurriculare

279.460

Click aici pentru fisierul .pdf

PROIECTE DAIP – AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020 – 2021

Nr. Crt.

Denumire Proiect

Id proiect

Valoarea contractată în lei

Granturi FDI – Fondul de Dezvoltare Instituţională

1

. Dezvoltare institutională prin internationalizare pentru toți la Universitatea de Vest din Timișoara

CNFIS-FDI-2021-0369

380.000

2

Dezvoltarea capacității instituționale a Universității de Vest din Timișoara în domeniul cercetării Științifice de excelență

CNFIS-FDI-2021-0414 12_05_2021_UVT

380.000

3

Inițiative antreprenoriale și inovative studențești, în cadrul Universității de Vest din Timișoara

CNFIS-FDI-2021-0417 12_05_2021

237.000

4

Bază de practică aplicativă Gurahonț

CNFIS-FDI-2021-0438 14_05_2021

360.000

5

UVT-Teaching and learning brand: Reflective & Collaborative Learning into action

CNFIS-FDI-2021-0460 12_05_2021

380.000

6

UVT – ACCES și ECHITATE în ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

CNFIS-FDI-2021-0471 12_05_2021

360.000

Total proiecte FDI – Fondul de Dezvoltare Instituţională

2.097.000

Click aici pentru fisierul .pdf

PROIECTE DAIP – AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020 – 2021

Nr. Crt.

Denumire Proiect

Valoarea contractată în lei

Granturi FSS – Fondului pentru finanțarea situațiilor speciale

1

Cererea de proiect 1 cu titlul UVT Liberty Marathon – Ediția a IV-a

330.000

2

Cererea de proiect 2 cu titlul Security Challenges in the Balkans

325.000

3

Cererea de proiect 3 Green UVT 2021

299.760

4

Cererea de proiect 4 cu titlul Excelență și cultură @ UVT

250.000

5

Cererea de proiect 5 cu titlul “UVTerra – impact pentru comunitate”

309.000

6

Cererea de proiect 6 cu titlul Arte vizuale și noile paradigme digitale

236.000

7

Cererea de proiect 7 cu titlul UVT.SmartBits – Oportunități digitale

390.000

8

Cererea de proiect 8 cu titlul Cercetare sustenabilă la UVT

245.065

9

Cererea de proiect 9 cu titlul Competențe pentru viitor – Robotică

346.900

10

Cererea de proiect 10 cu titlul Arte vizuale, perspective și networking

170.000

11

Programul de evaluare externa a studiilor universitare de doctorat din cadrul UVT

586.672

12

Working for future-Networking together

214.500

13

UNITA 2021

350.000

14

Fond pentru sustinere cercetare stiintifica

4.412.834

15

Saptamana de initiere la UVT si Univibes

271.400

Total proiecte FSS – Fondului pentru finanțarea situațiilor speciale

8.737.131

Click aici pentru fisierul .pdf

PROIECTE DAIP – AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020 – 2021

Nr. Crt.

Denumire Proiect

Id proiect

Valoarea contractată în lei

Site proiect

Granturi POCU – Programul Operațional Capital Uman

1

Start în cariera prin master didactic

140783

3.951.592,99

Link

2

Practica de calitate pentru o carieră de succes

130348

4.328.105,52

Link

3

Viitorul tău în antreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes

142048

9.674.627,49

Link

TOTAL GRANTURI POCU – Programul Operațional Capital Uman

17,954,326

Click aici pentru fisierul .pdf

PROIECTE DAIP – AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020 – 2021

Nr. Crt.

Denumire Proiect

Id proiect

Valoarea contractată în lei

Site proiect

Granturi – POC

1

Centrul suport pentru participarea la proiecte internationale –
SupportTM

108173

2.939.518,00

Link

2

Institutul de Cercetări Avansate de Mediu

106343

28.466.129,00

Link

3

Modernizarea infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de
Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara pentru
oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă
performanță – MOISE

124562

5.695.580,54

Link

4

Sprijin pentru desfășurarea în condiții de prevenție a activităților
didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în
contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2

149725

794.041,90

N/A

5

Statistici computaționale avansate pentru planificarea și urmărirea
mediilor de producție – SCAMP-ML

120725

1.384.046,25

N/A

TOTAL GRANTURI POC

39.279.315,69

 

Click aici pentru fisierul .pdf

PROIECTE DAIP – AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020 – 2021

Nr. Crt.

Denumire Proiect

Id proiect

Valoarea contractată în lei

Granturi POIM – Programul Operaţional Infrastructură Mare

1

Sprijin pentru Universitatea de Vest din Timisoara in contextul SARS-COV-2

143325

1.203.275,43

TOTAL GRANTURI POIM – Programul Operaţional Infrastructură Mare

1.203.275,43

Click aici pentru fisierul .pdf

PROIECTE DAIP – AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020 – 2021

Nr. Crt.

Denumire Proiect

Id proiect

Valoarea contractată în lei

Granturi – POR

1

Extindere spatii de invatamant existente pentru Facultatea de Arte si Design si Facultatea de Muzica si Teatru

122196

19.006.358,79

2

Reabilitarea si extinderea spatiilor de invatamant in vederea cresterii relevantei invatamantului universitar socio-economic

119831

11.122.917,08

3

Reabilitarea acoperişului şi faţadelor Facultăţii de Chimie, Biologie şi Geografie

119832

6.748.978,11

TOTAL GRANTURI POR

36.878.253,98

Click aici pentru fisierul .pdf

PROIECTE DAIP – AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020 – 2021

Nr. Crt.

Denumire Proiect

Id proiect

Valoarea contractată în lei

Site proiect

Granturi Ro-Se – Interreg Romania-Serbia

1

e-Support services for career and vocational counseling of youth
entering to the labor market – RORS 406

406

1.802.000,55

Link

TOTAL GRANTURI Ro-Se – Interreg Romania-Serbia

1.802.000,55

 

Click aici pentru fisierul .pdf