Proceduri Operaționale

P.O.1 – Procedura operațională privind monitorizarea sistemului tutorial și de comunicație bidirecțională ID/IFR (pdf)

P.O.2 – Procedura operațională privind monitorizarea planurilor de învățământ ID/IFR (pdf)

P.O.3 – Procedura operațională privind evaluarea periodică a performanțelor coordonatorilor de disciplină și a tutorilor în sistemul ID/IFR (pdf)

P.O.4 – Procedura operațională privind perfecționarea întregului personal implicat în programele de învățământ ID/IFR (pdf) ;   Plan de instruire eLearning UVT 2020-2021 (pdf)

P.O.5 – Procedura operațională de reactualizare periodică a materialelor de studiu, pe baza experienţei anterioare.(pdf)

P.O. 6 – Procedura operaţională privind fundamentarea taxei de studiu şi a modalității de rambursare a taxelor la forma de învăţământ ID/IFR (pdf)

P.O.7 – Procedura operațională privind arhivarea şi utilizarea activităţilor didactice desfăşurate în regim de videoconferinţă. (pdf)

P.O. 8 Procedura operațională privind normele de întocmire a bugetelor la programele de studii universitare la forma de învățământ la distanță (ID) și forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR)