Raportări proiecte


În anul 2021, Universitatea de Vest din Timișoara a implementat 6 proiecte finanțate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2021.

Proiectele finanțate au avut ca scop susţinerea dezvoltării instituționale de la nivelul Universității de Vest din Timișoara, în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului de învățământ superior.

Proiectele finanțate au fost implementate pe domeniile:

Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);

Proiectul CNFIS-FDI-2021-0471 ”Acces și echitate în învățământul superior”

Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România;

Proiectul CNFIS-FDI-2021-0369 ”Dezvoltare instituțională prin internaționalizare pentru toți la Universitatea de Vest din Timișoara”

Domeniul 3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților;

Proiectul CNFIS-FDI-2021-0438 ”Bază de practică aplicativă Gurahonț”

Domeniul 4: Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;

Proiectul CNFIS-FDI-2021-0417 ”Inițiative antreprenoriale și inovative studențești în cadrul Universității de Vest din Timișoara”

Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;

Proiectul CNFIS-FDI-2021-0460 ”UVT – Teachingand learning brand: Refelective & Collaborative Learning into action”

Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități.

Proiectul CNFIS-FDI-2021-0414 ”Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități”


În anul 2020, Universitatea de Vest din Timișoara a implementat 6 proiecte finanțate de Ministerul Educaţiei Naţionale din fondul de dezvoltare instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020.

Proiectele finanțate au avut ca scop susţinerea dezvoltării instituționale de la nivelul Universității de Vest din Timișoara, în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului de învățământ superior.

Proiectele finanțate au fost implementate pe domeniile:

Domeniul vizat 1: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

Proiectul CNFIS-FDI-2020-0232: ”Crește în UVT”: crearea de oportunități pentru promovarea dezvoltării academice și sociale a studenților, prin programe de tutoring și consiliere educațională și în carieră (CreșteInUVT”)

Domeniul vizat 2: Internaționalizarea învățământului superior din România

Proiectul CNFIS-FDI-2020-0498: – Dezvoltare instituţională prin internaţionalizare pentru toţi la Universitatea de Vest din Timişoara

Domeniul vizat 3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităților

Proiectul CNFIS-FDI-2020-0549 – Bază instructiv-educativă și culturală pentru învățământ de calitate – Universitatea de Vest din Timișoara

Domeniul vizat 4: Sustinerea activitatilor societatilor antreprenoriale studentești (SAS) din cadrul universitatilor

Proiectul CNFIS-FDI-2020-0588 – Proiect activități antreprenoriale și de educație implementate în cadrul SAS UVT

Domeniul vizat 5: Îmbunatatirea calitatii activitatii didactice, inclusiv a respectarii deontologiei și eticii academice

Proiectul CNFIS-FDl-2020-0295 – UVT: Teaching and Learnig Brand

Domeniul vizat 6: Sustinerea cercetarii de excelenta din universitati

Proiectul CNFIS-FDl-2020-0253- Cercetare de excelenta prin sprijinul cercetatorilor din UVT


Universitatea de Vest din Timișoaraa depus în baza Ordinului Nr. 3322 din 24 februarie 2021 privind constituirea și utlizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021și a implementat 13 propuneri de proiecte. Proiectele au fost finanțate de Ministerul Educației Naționale

Raport proiecte FSS 2021


Universitatea de Vest din Timișoaraa depus în baza Ordinului Nr. 3322 din 24 februarie 2021 privind constituirea și utlizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021și a implementat 13 propuneri de proiecte. Proiectele au fost finanțate de Ministerul Educației Naționale

Raport proiecte FSS 2020