Regulamente și proceduri

Metodologia privind organizarea si desfasurarea cursurilor deschise de formare continua la UVT (pdf)